دسته‌ها
زنگ مشاوره

در کنکور ۱۴۰۰ چند نفر بالای %90 زدن؟؟؟-دکتر حسین نژاد

زنگ مشاوره

دسته‌ها
زنگ مشاوره

در کنکور ۹۹ چند نفر بالای %90 زدن؟؟؟- دکتر حسین نژاد

زنگ مشاوره

دسته‌ها
زنگ مشاوره فیلم های مشترک

مصاحبه با پارسا صلواتی، رتبه ۴۹ کنکور تجربی، سال ۹۹

زنگ مشاوره

دسته‌ها
زنگ مشاوره مشاهده فیلم ها

مصاحبه با سارا قاسم زاده، رتبه ٢١ کنکور تجربی، سال ٩٩

دسته‌ها
زنگ مشاوره مشاهده فیلم ها

در کنکور ٩٨چند نفر بالای %90 زدن؟؟؟ دکتر حسین نژاد

زنگ مشاوره