دسته‌ها
حرف آزاد فیلم های مشترک مشاهده فیلم ها

اسطوره چیست- دکتر محمد حسین نژاد

مشاهده فیلم ها

دسته‌ها
زنگ مشاوره فیلم های مشترک

مصاحبه با پارسا صلواتی، رتبه ۴۹ کنکور تجربی، سال ۹۹

مشاهده فیلم ها

دسته‌ها
زنگ مشاوره مشاهده فیلم ها

مصاحبه با سارا قاسم زاده، رتبه ٢١ کنکور تجربی، سال ٩٩

دسته‌ها
زنگ مشاوره مشاهده فیلم ها

در کنکور ٩٨چند نفر بالای %90 زدن؟؟؟ دکتر حسین نژاد

مشاهده فیلم ها