دسته‌ها
حرف آزاد

معرفی اسطوره ها – سومین اسطوره – تهمورث – دکتر محمد حسین نژاد

دسته‌ها
حرف آزاد

معرفی اسطوره ها – دومین اسطوره – هوشنگ – دکتر محمد حسین نژاد

دسته‌ها
حرف آزاد

معرفی اسطوره ها – اولین اسطوره – کیومرث – دکتر محمد حسین نژاد

دسته‌ها
زنگ مشاوره مشاهده فیلم ها

مصاحبه با سارا قاسم زاده، رتبه ٢١ کنکور تجربی، سال ٩٩

دسته‌ها
زنگ مشاوره مشاهده فیلم ها

در کنکور ٩٨چند نفر بالای %90 زدن؟؟؟ دکتر حسین نژاد

3 درصد